Timor Leste là quốc gia mới nhất ở Đông Nam Á. Tất cả mọi thứ – bao gồm du lịch – đang trong quá trình phát triển.

GoTimorLeste.com là một trang web trong cổng thông du lịch Đông Nam Á GoSoutheastAsia.com mà tôi đang phát triển.

Tôi phát triển trang web này nhằm góp phần giới thiệu du lịch của Timor Leste với du khách trên toàn thế giới nói chung và những người muốn khám phá khu vực Đông Nam Á nói riêng.

Cảm ơn!

gosoutheastasia@gmail.com